Werken met Positieve Gezondheid en Leefstijlgeneeskunde

Voor studenten, artsen en hun patiënten!

Waarom Gezondheid in onderwijs?

De arts van de toekomst heeft oog voor gezondheid in de breedte en oog voor leefstijlfactoren die van invloed zijn op de gezondheid. Dat staat beschreven in het Raamplan Artsopleiding 2020 (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, maart 2020). Daarom hebben Vereniging Arts & Leefstijl, Stichting Student & Leefstijl en Institute for Positive Health samen met de Fred Foundation een gezamenlijk doel:

‘Alle studenten van de geneeskundeopleiding en huisartsen in opleiding krijgen in Nederland tijdens hun basisopleiding serieus en gedegen de kans om een bredere blik op gezondheid te ontwikkelen.’

Ben je benieuwd op welke manieren dit kan? Op deze website vind je handvatten om Leefstijlgeneeskunde en Positieve Gezondheid een plek te geven in het zorg gerelateerde onderwijs, en ter inspiratie om er zelf mee aan de slag te gaan.

Waarom Gezondheid in onderwijs?

De arts van de toekomst heeft oog voor gezondheid in de breedte en oog voor leefstijlfactoren die van invloed zijn op de gezondheid. Dat staat beschreven in het Raamplan Artsopleiding 2020 (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, maart 2020). Daarom hebben Vereniging Arts & Leefstijl, Stichting Student & Leefstijl en Institute for Positive Health samen met de Fred Foundation een gezamenlijk doel:

‘Alle studenten van de geneeskundeopleiding en huisartsen in opleiding krijgen in Nederland tijdens hun basisopleiding serieus en gedegen de kans om een bredere blik op gezondheid te ontwikkelen.’

Ben je benieuwd op welke manieren dit kan? Op deze website vind je handvatten om Leefstijlgeneeskunde en Positieve Gezondheid een plek te geven in het zorg gerelateerde onderwijs, en ter inspiratie om er zelf mee aan de slag te gaan.

Inspireren, ondersteunen en verbinden

Voor wie?

De focus van dit project ligt op studenten geneeskunde en huisartsen in opleiding, maar uiteraard is deze kennis breder inzetbaar binnen het (zorggerelateerde)onderwijs.

Onderwijsaanbod

Aan de slag met Positieve Gezondheid en Leefstijlgeneeskunde; waar begin je? Bijvoorbeeld met webinars, minicolleges en handboeken. Want wat is Positieve Gezondheid eigenlijk? En wat houdt Leefstijlgeneeskunde in? We maken je wegwijs in het hoe en wat met handige links en kennis.

Bekijk hier het onderwijsaanbod.

Help je mee?

Dit is een levendige website die continu aangevuld zal worden. Deel je dezelfde doelstelling en wil jouw organisatie of onderwijsinstituut ons helpen om dit verder op gang te brengen? Wij willen graag samenwerken. Neem contact met ons op.