Onze missie

Vereniging Arts & Leefstijl, Stichting Student & Leefstijl en Institute for Positive Health willen samen met de Fred Foundation en in nauw overleg met opleidingsinstituten bekijken hoe er een concreet aanbod over leefstijl(geneeskunde) en Positieve Gezondheid in de curricula vanaf 2021 gefaciliteerd kan worden. Idealiter gebeurt dit niet als facultatief bij- of keuzevak, maar bij voorkeur verweven in de gehele geneeskunde- en huisartsopleiding.

Op deze website vind je handvatten om Leefstijlgeneeskunde en Positieve Gezondheid een plek te geven in het zorg gerelateerde onderwijs, en ter inspiratie om er zelf mee aan de slag te gaan. Het aanbod is met name gericht op de basisopleiding Geneeskunde en de Huisartsopleiding. De site dient tevens ter inspiratie voor andere (medische/zorggerelateerde) opleidingen. Hieronder lees je meer over waarom deze thema’s belangrijk zijn, het Raamplan en de verhouding tussen Positieve Gezondheid en het Leefstijlroer.

Waarom nu?

De uitbraak én gevolgen van corona benadrukken het belang van een gezonde leefstijl. Mensen die roken of kampen met overgewicht hebben een grotere kans op een slechter beloop van COVID-19 (De Frel et al., 2020). Er is steeds meer bewijs dat leefstijlinterventies bij deze aandoeningen kunnen helpen om de ziektelast en het medicatiegebruik te verminderen en de levenskwaliteit te verbeteren (Witkamp et al., 2017). Daarnaast geven leefstijlinterventies de patiënt meer eigen regie over zijn eigen gezondheid

Afbeelding appel_2

Via deze website willen we

 • Ondersteunen: door handvatten te geven in de vorm van mogelijk onderwijsaanbod om de thema’s Leefstijlgeneeskunde en Positieve Gezondheid een plek te geven in het (zorggerelateerde) onderwijs.
 • Inspireren: door te laten zien wat er in het onderwijs mogelijk is aan aanbod binnen deze thema’s.
 • Verbinden: door te laten zien welke organisaties bij dit initiatief betrokken zijn en mensen/organisaties aan elkaar te koppelen

Enkele cijfers en perspectieven die aangeven dat er veel gezondheidswinst te behalen is:

 • 9,9 miljoen Nederlanders met één of meer chronische niet-overdraagbare aandoeningen die grotendeels het gevolg zijn van interactie tussen genen, omgeving en leefstijl (Nivel, 2020).
 • 40% van de chronisch zieken is jonger dan 40 jaar (Nivel, 2020).
 • Meer dan 1 miljoen mensen met Diabetes Mellitus type 2 (Diabetes Fonds)
 • In 2040 een (verwachte) verdubbeling van de zorgkosten tot 174 miljard euro per jaar (VTV-Trendscenario, 2018).
 • Ongezond gedrag is verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de ziektelast (VTV-Trendscenario, 2018).

Essentieel voor het stimuleren van een gezonde leefstijl is de omslag van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Centraal hierbij staat de brede benadering van gezondheid waarbij er aandacht is voor een betekenisvol leven en veerkracht voor zowel de patiënt als de (toekomstige) zorgverlener zelf!

Raamplan Artsopleiding 2020

In het nieuwe Raamplan Artsopleiding 2020 (NFU) is een prominentere plek (in vergelijking tot het voorgaande raamplan) voor kennis en vaardigheden van de toekomstige arts ten aanzien van voeding, leefstijl, preventie, persoonsgerichte zorg en Positieve Gezondheid.

Enkele cijfers en perspectieven die aangeven dat er veel gezondheidswinst te behalen is:

 • 9,9 miljoen Nederlanders met één of meer chronische niet-overdraagbare aandoeningen die grotendeels het gevolg zijn van interactie tussen genen, omgeving en leefstijl (Nivel, 2020).
 • 40% van de chronisch zieken is jonger dan 40 jaar (Nivel, 2020).
 • Meer dan 1 miljoen mensen met Diabetes Mellitus type 2 (Diabetes Fonds)
 • In 2040 een (verwachte) verdubbeling van de zorgkosten tot 174 miljard euro per jaar (VTV-Trendscenario, 2018).
 • Ongezond gedrag is verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de ziektelast (VTV-Trendscenario, 2018).

Essentieel voor het stimuleren van een gezonde leefstijl is de omslag van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Centraal hierbij staat de brede benadering van gezondheid waarbij er aandacht is voor een betekenisvol leven en veerkracht voor zowel de patiënt als de (toekomstige) zorgverlener zelf!

Raamplan Artsopleiding 2020

In het nieuwe Raamplan Artsopleiding 2020 (NFU) is een prominentere plek (in vergelijking tot het voorgaande raamplan) voor kennis en vaardigheden van de toekomstige arts ten aanzien van voeding, leefstijl, preventie, persoonsgerichte zorg en Positieve Gezondheid.