“T-vormige professional is de professional van de toekomst”

De demografische opbouw van de bevolking, met een babyboom generatie die de komende jaren een ‘zilveren tsunami’ zal worden, vraagt om bezinning op de inrichting van de gezondheidszorg. Ouderen zullen massaal chronische ziekten krijgen en vervolgens hulpbehoevend worden. Dit zal opgevangen moeten worden door een jongere generatie die veel minder in aantal is, wat vraagt om een slimme en andere aanpak.

De overheid heeft op dit vraagstuk actie ondernomen en er zijn bijeenkomsten geweest met de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, die twee rapporten heeft gepubliceerd over de professionals van de toekomst (Zorginstituut 2015, 2016). In deze rapporten wordt de professional van de toekomst omschreven als een zogenaamde T-vormige professional.

De verticale poot van de ‘T’ staat voor de beroepsspecifieke ziektegerichte deskundigheid van de (huis)arts. De kennis en vaardigheden in de horizontale poot van de T zullen alle professionals van de toekomst delen en is juist niet beroepsspecifiek. Dit gedeelte gaat juist om een algemeen menselijke, persoonsgerichte benadering van de patiënt/cliënt. Hier gaat het om het bevorderen van de gezondheid in brede zin, ook als er ziekte speelt, en daarmee het bevorderen van veerkracht. Dit is het gebied van de Positieve Gezondheid.

Figuur: De professional van de toekomst in beeld gebracht: 2 soorten vaardigheden: enerzijds vak- en ziekte specifiek en anderzijds algemeen menselijk en gezondheid bevorderend